Algemene voorwaarden KC Thaise Massage & Wellness

Als u gebruik maakt van de diensten van KC Thaise Massage & Wellness, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


MASSAGEBEHANDELING

* KC Thaise Massage & Wellness (KC) voert geen medische massages of -behandelingen uit. Als u medische klachten heeft, moet u van tevoren eerst met een huisarts of medisch specialist overleggen voordat u een massagebehandeling van KC ondergaat. Een behandeling bij KC is altijd in aanvulling op maar nooit een vervanging van een medisch noodzakelijke handeling.
* KC verricht geen erotische massages. Het verzoek om een dergelijke massage zal direct leiden tot het staken van de behandeling en kan eventueel tot het gevolg hebben dat men niet meer welkom is bij KC.
* De prijzen van KC staan vermeld op de website. Reserveringen die gedaan zijn vóórdat prijzen op de website zijn gewijzigd, zullen worden verricht onder prijzen vóór wijziging. 
* Cliënt moet op tijd zijn voor de afspraak. Als men eerder is gearriveerd, is er gelegenheid om plaats te nemen in de lobby.
* Cliënt zal de mobiele telefoon tijdens de behandeling uit schakelen of op vliegtuigstand zetten.
* Het verschuldigde bedrag zal direct na de behandeling door de cliënt worden voldaan aan KC.
* KC behoudt zich het recht voor om een cliënt van een behandeling uit te sluiten. 


ANNULEREN VAN DE AFSPRAAK

* Annuleren van een behandeling is tot 12 uur voor het begin kosteloos mogelijk. Annulering kan via e-mail (info@kcthaisemassageenwellness.nl) of telefoon (0636312349). Bij een annulering van 12 uur of minder voor aanvang van de behandeling, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen bij een toekomstige behandeling door KC in rekening worden gebracht.


SCHADE EN MEDISCH RISICO

* Persoonlijke en medische gegevens die aan KC worden verstrekt worden alleen gebruikt door KC om een zo veilig en effectief mogelijke behandeling aan te bieden. Er wordt geen persoonlijk dossier aangelegd, digitaal noch schriftelijk, en er worden geen gegevens met anderen buiten de praktijk van KC gedeeld.  
* Als er sprake is van medische klachten bij de cliënt, men onder behandeling is van arts of specialist, of dat er medicijnen worden gebruikt die het reactievermogen kunnen beïnvloeden dan moet dit vóór de behandeling worden doorgegeven aan KC. 
* KC stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen in, en in nabijheid van de massagepraktijk. 
* Vrouwelijke cliënten die in verwachting zijn, moeten dit vóór aanvang van de behandeling aan KC melden.


STEMPELKAART EN KADOBON

* KC geeft een stempelkaart uit, waarbij cliënt voor elk vol behandelingsuur een stempel ontvangt. Een volle stempelkaart van 10 stempels, geeft recht op één gratis uur bij een volgende reservering.
* Als een reservering naar het oordeel van KC te laat is geannuleerd, kan KC ertoe besluiten om een stempel in mindering te brengen op de stempelkaart.
* De stempelkaart wordt op naam gezet en is alleen door deze persoon te gebruiken. De stempelkaart is niet verhandelbaar.
* Bij verlies van een stempelkaart vervalt in principe het opgebouwde saldo.
* Een volle stempelkaart is niet inwisselbaar voor contant geld.
* Een KC kadobon is maximaal 1 (één) jaar geldig.

Laatste wijziging: 2-5-2022 KC Thaise Massage & Wellness, KVK: 86134558